8 Μαρ 2014

Ο ενεστώτας των ρημάτων της 1ης συζυγίας - Verbes du 1er groupe

Τα ρήματα της 1ης συζυγίας (verbes du premier groupe) έχουν κατάληξη -er και έχουν ομαλή κλίση.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα ρήματα της γαλλικής γλώσσας.

Οι καταλήξεις του ενεστώτα είναι:
-e, -es, -e, -e, -ons, -ez, -ent, -ent 
parler
Ενεστώτας οριστικής
 
1ο πρόσωπο
Je parle
ενικός
2ο πρόσωπο
Tu parles
 
3ο πρόσωπο
Il/elle parle
 
1ο πρόσωπο
Nous parlons
πληθυντικός
2ο πρόσωπο
Vous parlez
 
3ο πρόσωπο
Ils / elles parlentΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου