8 Μαρ 2014

On line άσκηση με τους αριθμούς στα γαλλικά

Είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζετε τα ουσιαστικά που συνοδεύουν οι αριθμοί, αλλά μπορείτε να τα καταλάβετε από τις εικόνες. Συμπληρώστε τον αριθμό επιλέγοντάς τον με το ποντίκι σας. Στο τέλος της άσκησης πατάτε με το ποντίκι στην κίτρινη ένδειξη που λεει Cliquez ici... Η άσκηση θα διορθωθεί μόνη της.
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47119.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου